Skip to content

SCHuldhulpverlening

Schuldhulpverlening
Schuldhulpverlening ook bekend als minnelijke schuldsanering, is een traject waarbij natuurlijke personen geholpen worden om financiële schulden af te gaan lossen (saneren). De schuldhulpverlening is op basis van vrijwillige medewerking van schuldeisers. Om in aanmerking te komen voor een schuldregeling moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden. De voorwaarden zijn onder andere het niet maken van nieuwe schulden, het tijdig betalen van de vaste lasten en zoveel mogelijk in te zetten voor de aflossing van de schulden.

Tijdens het traject worden alle schulden geïnventariseerd door een schuldhulpverlener. Op basis van uw beschikbare inkomen wordt er een voorstel ter finale kwijting aan de schuldeisers gedaan. Dit voorstel betreft het betalen van een af te spreken percentage van het openstaande schuldbedrag. Wij streven naar een 100 % betaling van alle schulden. Wij begrijpen dat niet iedere situatie dit toelaat.

Als alle schuldeisers akkoord gaan met het voorstel ter finale kwijting en de schuldenaar voldoet drie jaar lang aan alle voorwaarden van de schuldhulpverlening dan wordt het restant van de schulden kwijtgescholden na verloop van deze termijn.

Wanneer de schuldeisers niet akkoord gaan met het voorstel ter finale kwijting dan kan er een dwangakkoord worden opgesteld of kunt u een aanvraag voor de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) bij de rechtbank indienen waar wij u natuurlijk bij helpen.

Bij schuldhulpverlening wordt er altijd een registratie gemaakt hij het BKR.

Onze werkwijze
Wij werken voor verschillende gemeenten en werkgevers. Alle gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening voor haar inwoners.

Op een integrale manier proberen wij uw situatie in kaart te brengen. Al dan niet met samenwerkingspartners zoals het Sociaal Team, maatschappelijk werk of uw beschermingsbewindvoerder. Op deze wijze komen we tot een zo goed mogelijk plan voor het oplossen van uw financiële en eventueel andere problemen.

Nadat u bent aangemeld nemen wij contact met u op en plannen wij een huisbezoek. Tijdens het huisbezoek luisteren wij naar uw verhaal en maken wij een inventarisatie van uw situatie. Deze inventarisatie zetten wij om naar een plan van aanpak. In dit plan van aanpak geven wij weer hoe wij samen met u uw financiële problemen kunnen gaan oplossen. Kwaliteit staat hierin voorop en wij werken aan de hand van de gedragscode van de NVVK.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan een aanvraag schuldhulpverlening.