link 2

Vanaf 2018 word je beter beschermd tegen voorhuwelijkse schulden van je echtgenoot.

Vanaf 1 januari 2018 gaat voor mensen die gaan trouwen de beperkte gemeenschap van goederen als standaardregeling gelden. Dit betekent dat schulden en vermogen van vóór het huwelijk niet in de gemeenschap vallen. Wanneer schulden niet in de gemeenschap vallen kunnen deze ‘privéschulden’ nog steeds op de gemeenschap worden verhaald, maar dan slechts tot de helft van de waarde van het gemeenschappelijk goed.

Ook schenkingen en erfenissen vallen met deze nieuwe regeling niet meer automatisch in de gemeenschap.

Met deze wetswijziging is er standaard sprake van drie vermogens: ieder heeft een privévermogen en er is een gemeenschappelijk vermogen. Wanneer je 20 jaar getrouwd bent zal het mogelijk lastig zijn om aan te tonen van wie het geld is (privé of gemeenschappelijk). Wanneer het niet aangetoond kan worden geldt de regel dat het tot het gemeenschappelijk vermogen behoort. Een goede boekhouding is dus aan te bevelen.
Deze nieuwe regels gaan gelden voor mensen die nu gaan trouwen en geen aparte afspraken maken.