Skip to content

Mediation

Mediation
Mediation of conflictbemiddeling is een interventie van een bemiddelaar om twee of meer personen, partijen of groepen die een geschil/conflict hebben met elkaar in gesprek te brengen om zodoende samen tot een oplossing te komen. Bemiddeling is vooral nuttig als de communicatie verstoord is, als rechtstreekse onderhandeling tussen de partijen belemmerd wordt door een wederzijds gebrek aan vertrouwen, of als er sprake is van een escalatie.

Onze werkwijze
Mediation is geschikt voor iedereen die een conflict graag wil oplossen zonder verzeild te raken in langdurige, kostbare juridische procedures.

Het is niet geschikt voor mensen die alleen uit zijn op het halen van hun gelijk, evenmin voor de oplossing van principiële kwesties. Voorwaarde voor mediation is dat de betrokkene de wil hebben om er gezamenlijk uit te komen en zich daarvoor in willen zetten (vrijwilligheid en bereidwilligheid).

Mediation kan worden toegepast bij vrijwel alle conflicten op zakelijk, particulier en publiek vlak.

Voorbeelden van een zakelijk conflict:

 • Tussen collega’s
 • Tussen medewerker(s) en leidinggevende
 • Tussen directie en ondernemingsraad
 • Tussen organisaties
 • Tussen klanten en leveranciers

Voorbeelden van een particulier conflict:

 • Familieverhoudingen
 • Echtscheidingen
 • Omgangsregelingen
 • Erfenissen

Voorbeelden van een publiek conflict:

 • Burenruzie
 • (Semi-) overheid