link 2

Budgetbeheer

Bereikbaarheid

U kunt ons van maandag tot en met vrijdag bereiken op het volgende telefoonnummer 088 sociaal (088 762 42 25). De spreekuurtijden zijn dagelijks van 9:00 uur tot 12:00 uur. Ook kunt u een e-mail sturen naar budgetbeheer@sociaal.nl of faxen naar nummer 088 762 42 99.

Wilt u ons een brief sturen? Ons postadres is:

Sociaal.nl Schuldsanering B.V.
Postbus 781
1440 AT Purmerend

Werkwijze

Bij budgetbeheer worden uw inkomsten en vaste lasten door Sociaal.nl Schuldsanering beheerd. Iedereen kan hiervoor in aanmerking komen.

Sociaal.nl Schuldsanering zal uw gehele inkomen gaan ontvangen. Dit inkomen komt op een speciaal rekeningnummer welke voor u bij Sociaal.nl Schuldsanering is geopend. U ontvangt hier geen bankpas van. Vanaf deze rekening zal Sociaal.nl Schuldsanering uw inkomen gaan beheren en al uw vaste lasten gaan betalen. Samen met u gaat er een budgetplan opgesteld worden. Aan de hand van dit budgetplan gaan de betalingen plaatsvinden. In dit budgetplan wordt ook vastgesteld welk bedrag u wekelijks of maandelijks op uw eigen rekening gaat ontvangen.

De kosten die verbonden zijn aan budgetbeheer verschillen per gemeente. Veel gemeenten verlenen voor de kosten van budgetbeheer bijzondere bijstand.

Wanneer Sociaal.nl Schuldsanering een complete aanmelding ontvangt, wordt er een budgetplan opgesteld. Een complete aanmelding houdt in dat alle benodigde stukken die op het aanmeldformulier staan, meegezonden zijn. Wanneer er stukken ontbreken, zal u schriftelijk verzocht worden deze alsnog aan te leveren. Als wij voor u een budgetplan opgesteld hebben, zullen wij deze samen met de overeenkomst en machtigingen naar u versturen. In het budgetplan staan al uw vaste lasten, huishoudgeld (datgene wat u op uw eigen rekening zal gaan ontvangen) en reserveringen. De reserveringen hebben verschillende doeleinden, zo kan er gereserveerd worden voor eventuele schuldeisers, jaarlijkse betalingen, eigen risico inzake de ziektekostenverzekering, etc. Wanneer u dit budgetplan ontvangt moet u dit goed controleren. Eventuele wijzigingen kunnen vermeld worden. Tevens ontvangt u van ons een overeenkomst. Lees deze eerst goed door, als u deze samen met het budgetplan getekend retour stuurt.

Als wij uw budgetplan, overeenkomst en machtigingen hebben ontvangen, gaan wij een beheerrekening voor u aanvragen. Wanneer dit rekeningnummer bekend is, gaan wij  de machtigingen naar uw werkgever/uitkeringsinstantie en belastingdienst versturen. Mocht u willen dat uw werkgever niet geïnformeerd wordt is dit ook mogelijk en gaan wij u verzoeken uw eigen inkomen door te storten. Doorgaans krijgt u van uw werkgever/uitkeringsinstantie en belastingdienst bericht dat uw rekeningnummer is gewijzigd. Dit zal dan de start van het budgetbeheer betekenen.

Waar moet u op letten?

  • Uw privérekening mag geen roodstand hebben, of een mogelijkheid hiertoe.
  • Alle automatische incasso’s dient u stop te zetten.
  • Acceptgiro’s blijft u ontvangen, deze dient u maandelijks naar Sociaal.nl Schuldsanering op te sturen.
  • Wijzigingen in uw inkomen en/of vaste lasten dient u schriftelijk aan ons door te geven.

Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden.