Skip to content

Budgetbeheer

Budgetbeheer
Lukt het u niet (meer) om zorg te dragen voor uw financiën? Dan kan budgetbeheer een goede oplossing voor u zijn. Budgetbeheer is een vrijwillig middel om u te helpen en ondersteunen bij het beheren van uw financiën. Budgetbeheer kan ingezet worden als preventiemiddel om (problematische) schulden te voorkomen. Ook als er geen sprake is van schulden, maar u het lastig vindt om uw rekeningen op tijd te betalen en uw inkomen juist te beheren, kan budgetbeheer een passende oplossing zijn. Daarnaast kan budgetbeheer ook ingezet worden als extra financiële ondersteuning tijdens uw schuldhulpverleningstraject of Wsnp-traject. Als het u weer lukt om zelfstandig uw financiën te beheren, dan kunt u het budgetbeheer stopzetten.

Kortom: budgetbeheer helpt u bij het creëren van een financieel stabiele situatie.  

Onze werkwijze
Bij budgetbeheer opent de budgetbeheerder een zogenaamde ‘beheerrekening’ voor u. Via deze rekening wordt uw inkomen beheerd. De budgetbeheerder zorgt er voor dat al uw inkomsten op deze rekening ontvangen worden. Vanaf deze rekening betaalt de budgetbeheerder uw vaste lasten. Indien er sprake is van schulden, draagt de budgetbeheerder ook zorg voor uw maandelijkse afdracht aan uw schulden. U ontvangt zelf wekelijks uw leefgeld op een aparte privérekening. Hier kunt u uw boodschappen van doen.

Tijdens budgetbeheer ontvangt u zelf uw post, onderhoudt u het contact met instanties zelf en bent u verantwoordelijk voor de administratie. Uiteraard kan de budgetbeheerder u hierin ondersteunen en adviseren.

Het budgetbeheer wordt uitgevoerd aan de hand van een budgetplan. In dit budgetplan staan al uw inkomsten en uitgaven geregistreerd. Het budgetplan wordt bij aanvang van het budgetbeheer samen met u opgesteld. Het kan uiteraard voorkomen dat er inkomsten of uitgaven wijzigen tijdens uw budgetbeheer, het is belangrijk dat u dit zo snel mogelijk aan ons doorgeeft. Wij voeren deze wijziging dan door in uw budgetplan.