Skip to content

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind

Bent u (tijdelijk) niet meer in staat om uw eigen financiën te beheren? Dan kan beschermingsbewind uitkomst bieden. Beschermingsbewind wordt uitgesproken door de rechter, door de uitspraak wordt de bevoegdheid over de financiën overgedragen aan een bewindvoerder. De beschermingsbewindvoerder zal, zo lang dat gaat, samen met u beslissingen nemen. Beschermingsbewind is meestal vrijwillig en kan middels een verzoek aan de Rechtbank opgeheven worden als de noodzaak niet meer bestaat.  

Onze werkwijze

Een beschermingsbewindvoerder brengt de administratie van u weer op orde. Belangrijke taken zijn het beheer van inkomsten en vermogen, die op een speciale beheerrekening komen te staan, het betalen van uw vaste lasten en het leefgeld. Naast het voeren van de administratie worden de belastingzaken geregeld, verzekeringen afgesloten, eventuele schulden opgelost en inkomenstoeslagen aangevraagd. Over het geheel legt de beschermingsbewindvoerder verantwoording af aan u en de rechter.